اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

ضریب تاثیر: (SID): 0.0625
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 , 0.345
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • المیرا محمدوند
 • امین نیکخواه
 • حامد منصوری
 • حسین صحابی
 • حمید رضا توکلی کاخکی
 • روح اله مرادی
 • سرور خرم دل
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • فرزاد مندنی
 • فرزین عبدالهی
 • لیلا جعفری
 • محمد بنایان اول
 • مرتضی گلدانی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مطالعه دامنه وسیع تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.)

علیرضا کوچکی, مهدی عزیزی, علی نوروزیان, سمانه نجیب نیا
بازدید: 837

اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان

کامیار سبک رو فومنی, سعید سیف زاده, فرامرز علی نیا, سید علیرضا ولدآبادی, محمدرضا یزدانی
بازدید: 224
بازدید: 227
بازدید: 125

واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته

پرویز رضوانی مقدم, جواد شباهنگ, اعظم لشگری, مهسا اقحوانی شجری
بازدید: 70

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.