اخبار و اعلانات

 

نمایه شدن 4 نشریه دیگر از دانشگاه فردوسی در EBSCO
1401-12-20

به منظور افزایش رویت پذیری نشریات علمی دانشگاه و استناد هر چه بیشتر به پژوهشهای داخلی و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های پژوهشی داخلی و خارجی، به اطلاع می رساند چهار نشریه ذیل به لیست نشریات پایگاه EBSCO جهت نمایش و استفاده هر چه بیشتر از مقالات منتشر شده اضافه گردید.

Towards Mathematical Sciences

Applied Science & Technology Source Ultimate

https://www.ebsco.com/products/research-databases/applied-science-technology-source-ultimate

Computer & Knowledge Engineering

Applied Science & Technology Source Ultimate

https://www.ebsco.com/products/research-databases/applied-science-technology-source-ultimate

Iranian Plant Protection Research

Arab World Research Source: Al Masdar

https://www.ebsco.com/products/research-databases/arab-world-research-source-al-masdar

Journal of Systems Thinking in Practice

Arab World Research Source: Al Masdar

https://www.ebsco.com/products/research-databases/arab-world-research-source-al-masdar

 

 

 
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب