کارگاه ها

     فایل های کارگاه آموزشی «استانداردسازی و نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه» 

         2 آذر ماه 1401 

                    علم سنجی: فایل PDF

         29 آبان ماه 1401

                    نمایه سازی نشریات در ISC: فایل PDF

                 راهنما دریافت خودکار شناسه DOR (نشریات تحت سامانه سینا وب و یکتا وب): فایل PDF

                    فایل ارائه دکتر عذرا قندهاریون: فایل PDF

         28 آبان ماه 1401

                    ویژگی های وب سایت نشریات: فایل PDF

                    استانداردهای فایل PDF مقالات علمی: فایل PDF

                    نحوه ثبت نام و ثبت درخواست در پایگاه Doaj:  فایل PDFسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب