شیوه نامه ها

     شاخص‌های سنجش معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف سال 1401: فایل PDF 

    شاخص‌های سنجش معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف سال 1400: فایل PDF 

     فرم ارزیابی نشریات جهت ورود به ISC : فایل PDFسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب