اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
شاپا آنلاین: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رمضانپور
 • الهام فرزانگان
 • ام البنین جلالی
 • جمال برزگری
 • حسین بوستان
 • حسین لعل نظامی
 • رافیک نظریان
 • سعيد رضايي سلحشور
 • سعید ملک الساداتی
 • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • سید عبدالمجید جلایی
 • سیدفخرالدین فخرحسینی
 • شعله باقری پرمهر
 • عزیز احمدزاده
 • فرزانه احمدیان یزدی
 • محمد حسن فطرس
 • محمد سلیمانی
 • محمدعلی اقبالی
 • محمود هوشمند
 • مریم اصغری
 • مصطفی کریم زاده
 • مهدی شیرافکن لمسو
 • مهدی قائمی اصل
 • مهدی مرادی
 • مهدی یزدانی
 • نرگس صالح نیا

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب

مریم میرزایی, سید جمال الدین محسنی زنوزی, حسین اصغرپور
بازدید: 116