اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: پروفسور علیرضا عاشوری
سردبیر: پروفسور علیرضا عاشوری
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۸۷X
شاپا آنلاین: ۲۰۰۸-۷۸۷X
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی ـ پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 • آبرادات مافی
 • احمد رئوفیان
 • حامد زند مقدم
 • خلیل رضایی
 • سردبیر نشریه
 • سعیده سنماری
 • سید رضا موسوی حرمی
 • عباس قادری
 • عزیزالله طاهری
 • فاطمه هادوی
 • لیدا خدادادی
 • محمد حسین آدابی
 • محمد حسین محمودی قرائی
 • محمد خانه باد
 • مرضیه نطقی مقدم

مقالات پژوهشی

بررسی کمّی تغییرات کانال رودخانه‌های الموت رود و شاهرود (شمال قزوین) در بازه زمانی (1394 ـ 1360)

عفت ‍‍پاسبان, سعید خدابخش, محمد رضا غریب رضا, شیما کبیری, ناصر بحیرایی
بازدید: 202
بازدید: 222
بازدید: 224

1- مقاله ارسال شده در نشريه ديگري چاپ نشده و يا همزمان براي ساير مجلات ارسال نشده باشد.
2- مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسنده مرتبط (عهده‌دار مکاتبات) است.
3- چنانچه نويسنده مرتبط مقاله دانشجو بوده و مقاله ارسالي از پايان نامه فرد استخراج شده است، ارسال نامه‌اي با امضاي استاد راهنما مبني بر مطالعه و تأييد مندرجات علمي موجود به عنوان يک فايل تکميلي همراه با مقاله ضروري است.
4- مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت می‌کند. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیطهای زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی سیستماتیک و بررسی محیطهای رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روشهای تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبطند. این مجله دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون بررسـی نشـریات علـمی کشـور به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد. مجله رخساره‌های رسوبی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.