اخبار و اعلانات

 

شاخص های ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف در سال 1401
1401-12-07

وبینار ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1401 نشریات علمی: رویکردها و برنامه ها و شاخص ها

نشست سراسری سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی در تاریخ 25 بهمن ماه 1401 به صورت مجازی برگزار گردید. این وبینار به منظور ارائه سیاست ها، رویکردها و شاخص ها وزارت عتف در زمینه نشریات علمی و نیز افزایش تعاملات بین مسئولین و دست اندرکاران با کمیسیون نشریات، با ارائه دکتر نژاد ابراهیمی مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی، خانم دکتر ورع مدیر گروه ارزیابی نشریات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و خانم ایل بیگی مدیر گروه نشریات علمی و حضور جمعی کثیری از سردبیران، مدیران مسئول و کارشناسان نشریات علمی برگزار شد.

در این وبینار دکتر نژاد ابراهیمی مدیر کل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، برنامه‌های کمیسیون نشریات علمی را اعلام کردند. ایشان بر اهمیت و جایگاه نشریات علمی در نظام علمی کشور تأکید نموده و بیان داشتند که نشریات علمی در سطح دنیا اهمیت ویژه‌ای دارند. دکتر نژاد ابراهیمی بر این نکته تاکید داشتند که هدف کمیسیون نشریات علمی ارتقای کیفی و نیز توسعه هدفمند کمی آنها با رعایت آئین‌نامه‌ها و استانداردهای جاری است. همچنین بر نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های بین المللی، افزایش رویت پذیری نشریات و رعایت استانداردهای بین المللی در حوزه نشر تأکید کردند. در انتها بر اهمیت همکاری موثر انجمن های علمی با نشریات علمی تاکید فرمودند.

در این وبینار ، خانم ایل بیگی ضوابط قبل از ورود به ارزیابی و رتبه بندی سال 1401 و خانم دکتر ورع نکات مهمی را در خصوص تغییرات و نحوه بررسی شاخص های ارزیابی و رتبه بندی 1401 ارائه نمودند.

در بخش پایانی وبینار ، به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد. در این وبینار  بیش از 800 نفر از سردبیران و مدیران مسئول و کارشناسان محترم نشریات علمی به صورت مجازی حضور داشتند.

جهت دریافت فایل های ارائه شده در وبینار از طریق لینک های زیر اقدام فرمایید.

دانلود فایل ارائه دکتر نژاد ابراهیمی

دانلود فایل ارائه خانم ایل بیگی

دانلود فایل ارائه خانم دکتر ورع
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب