اخبار و اعلانات

 

نشریه تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش نمایه DOAJ قرار گرفت
1403-04-02

نشریه علمی تاریخ و فرهنگ ( Journal of History and Culture)، متعلق به دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به سردبیری دکتر عبدالرحیم قنوات، استاد محترم گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، موفق به کسب نمایه در پایگاه DOAJ شد. https://doaj.org/toc/2423-3943
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب