پیشنهاد راه اندازی نشریه جدید

  گام اول: دانلود و تکمیل  فرم پرسشنامه پیشنهاد انتشار نشریه علمی توسط مدیر مسئول نشریه

  گام دوم: ارسال فرم تکمیل شده در قالب نامه برای معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه.

  گام سوم: ارسال نامه مذکور توسط معاونت پژوهشی دانشکده برای مدیر نشر.

  گام چهارم: هماهنگی جهت برگزاری جلسه ای با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده، مدیر نشر و مدیر مسئول نشریه جهت بررسی لزوم ایجاد نشریه.

  گام پنجم: تصویب نشریه در جلسه هیات ریئسه دانشگاه

 گام ششم: درصورت تصویب نشریه در جلسه فوق، ثبت نام مدیر مسئول به عنوان فرد حقیقی در سامانه جامع رسانه های کشور (لازم است در این مرحله مدیر مسئول مدارک خود شامل اسکن رنگی ۳ صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی را در دفاتر اسناد رسمی کپی برابر اصل نموده و در قسمت اسناد سامانه جامع رسانه های کشور بارگذاری نماید)

گام هفتم: بارگذاری نامه بالاترین مقام مسئول(برای معرفی مدیر مسئول) و ثبت درخواست مجوز نشریه عمومی در سامانه جامع رسانه های کشور جهت اخذ پروانه و دریافت کد پیگیری (توسط مدیریت نشر)سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب