اخبار و اعلانات

 

آرشیو نشریه های Iranian Journal of Animal Biosystematics -Journal of Research and Rural Planning و Journal of Cell and Molecular Research در پایگاهInternet Archive تکمیل شد
1402-05-17

به منظور افزایش رویت پذیری مقالات نشریه های علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات 3 سال گذشته منتشر شده در نشریه های Iranian Journal of Animal Biosystematics -Journal of Research and Rural Planning و Journal of Cell and Molecular Research در پایگاه Internet Archive بارگذاری شد. پیش از این مقالات نشریه های ماشین های کشاورزی و نیز Computer and Knowledge Engineering توسط کارشناسان این نشریات تکمیل شده بود.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب