آیین نامه های وزارتی

     آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز: فایل PDF

     اصلاحیه آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، سال 1401: فایل PDF

     آیین نامه نشریات علمی مصوب اردیبهشت سال 1398: فایل PDF

 

 

 سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب