نشریه های علمی انتشارات

به دلائل امنیتی ، این سیستم بجای ارسال رمز عبور فراموش شده ، رمز عبور را بازنشانی و با ایمیل برای کاربر می فرستد.

ایمیل خود را وارد کنید تا روند بازنشانی رمز عبور را درخواست کنید. برای این منظور یک نامه تاییدیه به این آدرس ایمیل ارسال خواهد شد. در آن رمز جدیدی که برای شما تنظیم شده است مشاهده می شود که رمز فعلی شما محسوب می شود. با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ارسال شده ، وارد سامانه شوید و پس از ورود، رمز عبور جدیدی برای خود تعیین نمایید.

ایمیل کاربر ثبت نام کرده:

» اگر کاربر این سایت نیستید، ثبت نام کنید.