1.

اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 107-120
سید کریم موسوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان؛ علی قنبری؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل

2.

ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.)

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 175-181
اسکندر زند؛ سید کریم موسوی؛ اچ جی بیکی

3.

ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 307-315
سید کریم موسوی؛ پیمان ثابتی؛ ناصر باقرانی

4.

بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 114-122
وحید سرابی؛ سید کریم موسوی؛ محمدحسن راشد محصل

5.

پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 49-60
سید کریم موسوی؛ فیضیان فیضیان؛ احمدی احمدی

6.

پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 259-267
مژگان بیرانوندی؛ امیر قلاوند؛ یوسف فیلی زاده؛ سید کریم موسوی؛ عبدالرضا احمدی

7.

تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 532-545
سید کریم موسوی؛ محمد فیضیان؛ عبدالرضا احمدی

8.

تابعیت روند رشد ارقام عدس (Lens culinaris Med.) از تاریخ کاشت و تداخل علف‌های‌هرز در استان لرستان

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 658-667
سید کریم موسوی

9.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 643-648
سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید کریم موسوی

10.

رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی

دوره 1، شماره 2، 1382
سید کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی

11.

مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 252-268
سید کریم موسوی؛ سوری سوری؛ زیدعلی زیدعلی؛ آزادبخت آزادبخت؛ غیاثوند غیاثوندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.