1.

بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 25-49
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقا گل زاده؛ سکینه نویدی باغی

2.

بررسی واج آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واج شناسی زایشی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-216
محمد دوستی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ عباسعلی آهنگر

3.

شناسایی و توصیف گفتار‌های قالبی شده زبان فارسی برپایة نقش عوامل جامعه شناختی زبان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389
فردوس آقاگل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ افتخار سادات هاشمی

4.

عوامل نقشمند در جهت فرایند همگونی در زبان‌های ایرانی غربی جنوبی بر مبنای دیدگاه سیبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400
زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ زهرا کریمی باوریانی؛ عالیه کرد زعفرانلو؛ یدالله منصوری

5.

فرآیند حذف در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فرزانه تاج آبادی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی

6.

نقش راهبردهای نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی درمتون ترجمه‌شده مکتوب سیاسی- اجتماعی با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 10، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-21
آیلین فیروزیان پور اصفهانی؛ فردوس آقاگل زاده؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

7.

هماهنگی واکه‌ای در صرف افعال گویش مشهدی: واج‌شناسی زایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399
سیدمحمد حسینی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

8.

وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو

دوره 9، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 121-152
سیدمحمد حسینی؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.