1.

اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1640-1650
محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور

2.

بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 31، شماره 5، دی 1396، صفحه 1423-1431
پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور

3.

بررسی کارایی مصرف روی در برخی ژنوتیپ های گندم و مقایسه کودپذیری آنها

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1711-1720
پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور

4.

بررسی وضعیت تغذیه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش "انحراف از درصد بهینه"

دوره 34، شماره 6، بهمن 1399، صفحه 1299-1307
مسعود دادیور؛ بصیر عطاردی

5.

تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

دوره 31، شماره 4، آبان 1396، صفحه 1148-1158
محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب