1.

ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1567-1577
مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی

2.

استفاده از مدل‌سازی در توسعه سناریوهای منابع و مصارف آب-مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی دشت ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400
علیرضا احمدی؛ بهرام ملک محمدی؛ لعبت زبردست

3.

اولویت بندی مکانی تخریب اراضی با استفاده از مدل بیابان زایی IMDPA با تاکید بر فرسایش بادی و اقلیم (مطالعه موردی: منطقه بردخون، بوشهر)

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 897-907
فاطمه بحرینی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ غلامرضا راهی

4.

بررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (Brassica napus L.) دیم با استفاده از GIS در استان خوزستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1007-1019
رشید چراغی؛ محمود رمرودی؛ جواد طایی سمیرمی؛ شاپور لرزاده

5.

پهنه‌بندی‌آگروکلیماتیک کاشت نخود (Cicer arietinum L.) با روش AHP در محیط GIS مورد مطالعه: استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 459-472
بهروز سبحانی؛ الهام شکرزاده

6.

پهنه‌بندی‌آگروکلیماتیک کاشت نخود (Cicer arietinum L.) با روش AHP در محیط GIS مورد مطالعه: استان اردبیل

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 733-746
بهروز سبحانی؛ یوسف حسن زاده

7.

پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1136-1148
سیده سعاد حسینی؛ محمدعلی بهدانی؛ عباس خاشعی سیوکی

8.

پویایی کربن خاک در مراتع طبیعی تحت چرا و قرق در سه اکوسیستم مرتعی کوه‌های زاگرس مرکز‌ی

دوره 28، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 742-753
مریم ریاحی سامانی؛ فایز رئیسی

9.

پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1235-1246
محمدرضا گلابی؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش

10.

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-155
امیرعباس رستمی اجیرلو؛ محمد رضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا

11.

شبیه سازی و پهنه بندی گسترش آتش سوزی در اکوسیستم جنگلی به کمک مدل FARSITE (مطالعه موردی: جنگل های استان ایلام)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 87-101
مطهره محمدپور؛ سولماز دشتی

12.

ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان

دوره 50، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 77-103
رضا صادقی شهپرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.