1.

ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1567-1577
مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی

2.

استفاده از مدل‌سازی در توسعه سناریوهای منابع و مصارف آب-مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی دشت ورامین

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-10
علیرضا احمدی؛ بهرام ملک محمدی؛ لعبت زبردست

3.

اندیشة هفت اقلیم و ارزیابی یادکردهای آن در احادیث

دوره 36، شماره 3، بهمن 1383، صفحه 17-42
احمد پاکتچی

4.

اولویت بندی مکانی تخریب اراضی با استفاده از مدل بیابان زایی IMDPA با تاکید بر فرسایش بادی و اقلیم (مطالعه موردی: منطقه بردخون، بوشهر)

دوره 26، شماره 4، آبان 1391، صفحه 897-907
فاطمه بحرینی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ غلامرضا راهی

5.

برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های WUCOLS، PF و IPOS (کرج)

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-15
زینب سجودی؛ هادی شوکتی؛ یاسر سجودی؛ محمود مشعل

6.

بررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (Brassica napus L.) دیم با استفاده از GIS در استان خوزستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1007-1019
رشید چراغی؛ محمود رمرودی؛ جواد طایی سمیرمی؛ شاپور لرزاده

7.

پهنه‌بندی‌آگروکلیماتیک کاشت نخود (Cicer arietinum L.) با روش AHP در محیط GIS مورد مطالعه: استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 459-472
بهروز سبحانی؛ الهام شکرزاده

8.

پهنه‌بندی‌آگروکلیماتیک کاشت نخود (Cicer arietinum L.) با روش AHP در محیط GIS مورد مطالعه: استان اردبیل

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 733-746
بهروز سبحانی؛ یوسف حسن زاده

9.

پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1136-1148
سیده سعاد حسینی؛ محمدعلی بهدانی؛ عباس خاشعی سیوکی

10.

پویایی کربن خاک در مراتع طبیعی تحت چرا و قرق در سه اکوسیستم مرتعی کوه‌های زاگرس مرکز‌ی

دوره 28، شماره 4، آبان 1393، صفحه 742-753
مریم ریاحی سامانی؛ فایز رئیسی

11.

پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

دوره 27، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1235-1246
محمدرضا گلابی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش

12.

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-155
امیرعباس رستمی اجیرلو؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا

13.

شبیه سازی و پهنه بندی گسترش آتش سوزی در اکوسیستم جنگلی به کمک مدل FARSITE (مطالعه موردی: جنگل های استان ایلام)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 87-101
مطهره محمدپور؛ سولماز دشتی

14.

ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان

دوره 50، شماره 1، آذر 1396، صفحه 77-103
رضا صادقی شهپرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.