1.

اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 223-238
زهرا ملکوتی خواه؛ زکریا فرج زاده

2.

اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران

دوره 18، شماره 1، تیر 1390
علی اکبر قلی زاده؛ جواد براتی

3.

جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان

دوره 02، سال پنجم، شماره2، اسفند 1387
دکتر بیژن خواجه‌نوری؛ دکتر علی اصغر مقدس

4.

معرفی مفهوم «سرمایه هیجانی- حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم

دوره 51، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-26
رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ گلشن شکیبایی

5.

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی پیربوردیو

دوره 1، سال اول،شماره 2، شهریور 1383
دکتر هما زنجانی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب