1.

اعتبارسنجی نشانگر‌ها و ابعاد پایداری سازمانی در دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-110
اعظم پهلوان صادق

2.

بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز 1390
محمد حسن زاده؛ علی صادق زاده وایقان

3.

تأملی درباره روایت‌های فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 28-45
حجت صفارحیدری

4.

دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گم‌شده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-46
غلامرضا ذاکرصالحی

5.

رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-129
مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

6.

شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (95-1385)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 92-115
امین باقری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

7.

شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی

دوره 7، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 75-103
اعظم پهلوان صادق؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی

8.

موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-34
محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی

9.

واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-27
سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.