1.

اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد پوترسین و کودهای زیستی بر دوره پر شدن دانه، محتوای کلروفیل و عملکرد گندم

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 153-167
علیرضا محسنی محمدجانلو؛ رئوف سیدشریفی؛ سعید خماری

2.

ارزیابی سطح آنزیم‌های دفاعی القاء شده در اثر قارچ‌های آنتاگونیست علیه نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در نهال‌های پسته

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-37
فاطمه مهدی‌نژاد؛ اعظم زین الدینی ریسه؛ ابراهیم صداقتی؛ حسین علایی؛ محمد مرادی

3.

بررسی مولفه‌های پر شدن دانه‌ی نخود(Cicer arietinum L.) با استفاده از مدل دو تکه‌ای در شرایط قطع آبیاری، کاربرد متانول و تلقیح بذر با کودهای زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400
رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

4.

تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 28، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 795-803
احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ بصیرا کرمانی زاده؛ سید کاظم صباغ؛ علیرضا سیروس مهر

5.

تاثیر کمپوست بقایای هرس درختان بر برخی شاخص‌های میکروبیولوژیکی یک خاک آهکی در حضور میکوریز در شرایط رایزوباکس

دوره 32، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 1165-1177
رقیه واحدی؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.