1.

بازشناسی مفهوم «تربیت» در نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-139
داود حسین پور صباغ؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی

2.

بداهت علم حصولی به وجود خدا از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-148
محمد مهدی ستوده

3.

بررسی اعتباری‌بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 9-24
زهرا آتشی؛ محمد جواد سلمانپور؛ محمد بنیانی

4.

بررسی مقایسه‌ای مسئله خواب و رؤیا در شعاع اندیشه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 51، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 35-50
اعلی تورانی

5.

چگونگی تحول در نظام رایج تربیت اخلاقی مدارس جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 111-130
فاطمه وجدانی

6.

ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
سمانه امینی مشهدی؛ ابوالفضل غفاری؛ بختیار شعبانی ورکی؛ رضا اکبریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.