1.

ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و ارتباط آن با روند جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: زیر حوضه های شرق دریاچه ارومیه)

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 642-655
فرشاد فتحیان؛ سعید مرید؛ صالح ارشد

2.

بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1309-1321
کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ فرشاد احمدی

3.

بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-101
مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

4.

بررسی روند تغییرات بارش‌های منطقه جنوب غرب آسیا

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1511-1525
محمد ناظری تهرودی؛ حسین خزیمه نژاد

5.

بررسی روند تغییرات متوسط دمای ماهانه و سالانه نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر

دوره 28، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 855-865
فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش

6.

بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 239-249
علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا

7.

تحلیل چرخه های سری زمانی دبی و بارش ایستگاه آب سنجی ماشین خانه (حوضه ی آبریز گرکان رود تالش)

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1128-1139
حسین عساکره؛ رضا خوشرفتار؛ فاطمه ستوده

8.

تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 655-671
مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی؛ کیوان خلیلی

9.

تحلیل نوسانات اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب در دامنه‌ی شمالی کرکس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390
داریوش رحیمی؛ مرضیه مجد

10.

تخصیص سیستم منابع آب با مدل MIKE BASIN در سری های زمانی رونددار و روندزدایی شده جریان رودخانه، حوضه صوفی چای

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
فرشاد فتحیان؛ محمدحسین باقری هارونی

11.

توزیع مکانی روند فراوانی بارش سالانه در شمال باختری ایران در دوره آماری 1970 تا 2013

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400
حسین عساکره؛ حسن شادمان

12.

شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-48
فریبا صادقی؛ هوشمند عطایی؛ سادات هاشمی نسب

13.

کارایی چند روش متفاوت برای محاسبه ی نمایه ی هرست در سری های زمانی اقلیمی

دوره 27، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 850-859
بیژن قهرمان

14.

واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 93-109
علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی

15.

واکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیر

دوره 4، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-34
فاطمه رعیت پیشه؛ ابوالفضل مسعودیان

16.

واکاوی مکانی- زمانی میزان روند ماهانة درجة روز گرمایش در قلمرو ایران زمین

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393
ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ الهام یاراحمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.