1.

اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 3، شماره 2، بهار 1390، صفحه 219-226
محمود رمرودی؛ مهدی کیخا ژاله؛ محمد گلوی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ رضا برادران

2.

ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)

دوره 11، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 687-701
علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ ال ناز ابراهیمیان؛ جواد شباهنگ

3.

ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 229-237
علیرضا کوچکی؛ سارا بخشایی؛ علی تبرائی؛ لیلا جعفری

4.

ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش‌دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچال

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 383-394
بهروز علیزاده بهبهانی؛ فخری شهیدی

5.

بررسی اثر سطوح مختلف کود گوگرد بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) در شرایط تنش خشکی در منطقه بلوچستان

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 170-182
محسن موسوی نیک

6.

بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 388-395
سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ جاوید قرخلو

7.

بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و تیمارهای آبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تورم اسفرزه(Plantago ovata Forssk.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1037-1048
محمود رمرودی؛ مریم باقری؛ محمد فروزنده

8.

بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 388-396
سمیه بیگی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی؛ وحید روشن فروستانی

9.

تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-54
قربانعلی اسدی؛ علی مومن؛ مینا نورزاده نامقی؛ سرور خرم دل

10.

تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 834-847
اصغر رحیمی؛ علی اکبر ‍‍ پورمحمدی

11.

تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

دوره 9، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 314-325
عقیل روحی نوق؛ علیرضا کوچکی؛ رضا قربانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سارا بخشائی

12.

تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و روی بر صفات کمی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) در منطقه جیرفت

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-101
عبدالرضا رئیسی سربیژن؛ ناصر برومند؛ طاهره ظاهرآرا

13.

کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان (Linum usitatissimum L.) تلقیح شده با میکروارگانیسم‌های خاکزی در شرایط کم آبی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 897-911
سعیده رحیم زاده؛ علیرضا پیرزاد

14.

مطالعه پاسخ اکوفیزیولوژیک بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) در شرایط دیم به کاربرد خارجی تنظیم‌کننده‌های اسمزی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1105-1121
دیبا شیخی سنندجی؛ علیرضا پیرزادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.