1.

اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 686-698
جواد حمزه ئی؛ مجید بابایی

2.

اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 537-550
فرزاد مندنی؛ کیانوش خانی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

3.

اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 536-550
فاطمه خمدی؛ موسی مسگرباشی؛ پیمان حسیبی؛ معصومه فرزانه؛ نعیمه عنایتی ضمیر

4.

اثر تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ در تاریخ کاشت مختلف

دوره 32، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 931-942
سعید حکم علی پور؛ مهدی پناهیان کیوی؛ منوچهر شیری جناقرد

5.

اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دانه روغنی کاملینا (Camelina sativa) در تاریخ‌های مختلف کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400
شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

6.

ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 57-70
سارا پرنده؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری؛ محمدقادر قادری

7.

ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-80
عبدالرضا سیداحمدی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه

8.

بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392
سیده لیلا موسوی مقدم؛ مهدی تاجبخش؛ علیرضا عیوضی

9.

بررسی اثر کاربرد سطوح نیتروژن و نسبت‌های کشت مخلوط نخودفرنگی (Pisum sativum) و کاهو (Lactuca sativa)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 171-181
الهام رفتاری؛ علی نخ زری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ حسین حسینی مقدم

10.

بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400
پرستو شوکتی؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی؛ پرویز فتحی

11.

بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-52
سارا افشانی؛ رضا امیرنیا؛ هاشم هادی

12.

تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمّی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (L. Vigna unguiculata) در شرایط مدیریت کم‌آبیاری

دوره 11، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 124-133
سید کیوان مرعشی؛ پروانه ممبینی

13.

تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 207-213
سلیمان محمدی؛ سلیمان پیغمبرنژاد؛ سونیا عارفی

14.

تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 925-938
نوید رضایی نیا؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ محمد فروزنده

15.

تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
سیدکیوان مرعشی؛ حمید امانی پور

16.

مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-164
رضا نصری؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ مهرشاد براری

17.

هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 323-330
حیدر ناصری؛ عیسی حزباوی؛ فیض الله شهبازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.