1.

ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی)

دوره 46، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 57-84
مهشید گوهری کاخکی؛ جواد عباسی؛ محمد جواد مهدوی

2.

بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 61-83
فاطمه جهان‌پور؛ لیلا حق‌پرست

3.

بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی

دوره 46، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-26
فرزاد قائمی

4.

تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 37-64
فرزاد قائمی

5.

داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 33-55
فرزاد قائمی

6.

رزم گودرز و پیران (جستاری دربارة یک منبع ناشناختة شاهنامة فردوسی)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 135-160
شهرام جلیلیان

7.

مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 65-73
چنگیز مولایی

8.

معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 105-131
فرزاد قائمی

9.

منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 165-182
محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.