1.

بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم

دوره 9، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 15-43
ابوالفضل شاه علی؛ اعظم استاجی؛ علی علیزاده

2.

بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 99-122
فردین حسین پناهی

3.

بررسی رابطة الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-143
بهادر زارعی؛ سید عباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن عابدی‌درچه

4.

تحلیل انسان‌شناختی اسطورة فر و کارکرد‌های آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 113-148
فرزاد قائمی

5.

رویکرد علماء به مشروعیت نهاد سلطنت؛ مطالعه موردی روزگار فتحعلی شاه قاجار

دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 121-141
سارا موسوی؛ بهنام علمی نصیر آباد

6.

واکاوی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
فاطمه شعبانی؛ علی جعفری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.