محتوای تخصصی

     شیب رشد عملکرد انجمن های علمی ایران از سال 95 تا 1400، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: فایل PDF

     رتبه بندی انجمن های علمی هر رسته در سال 1400: فایل PDF

     منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: فایل PDF

     شناسایی و ارزش گذاری سنجه های سنجش تاثیر پژوهش در ایران: فایل PDFسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب