1.

آیا این گره کور است؟ تحلیل و ارزیابی برنامه‌های درسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از منظر شناختی و دانشی

صفحه 5-26
سمیه سادات آخشیک

2.

نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی

صفحه 107-123
مجتبی کفاشان کاخکی؛ محسن خلیلی

3.

شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری

صفحه 27-45
بهروز بیات؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم

4.

اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات

صفحه 221-241
روح اله خادمی؛ غلامرضا حیدری؛ زاهد بیگدلی؛ بابک مختاری

5.

وضعیت حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی

صفحه 46-58
انیس میری؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی

6.

چالش‌های آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی برای هم‌ترازسازی سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران

صفحه 59-84
لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ سعید اسدی

7.

واکاوی ابعاد مدیریت دانش شخصی و تحلیل نقش واسطه‏‌ای آن در تأثیر ویژگی‏‌های روان‌شناختی بر شایستگی‏‌های سازمانی در خدمات اطلاعاتی و دانشی

صفحه 85-106
زهرا جمالی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ علیرضا نوروزی

8.

نقش هدف‌های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی

صفحه 124-144
رکسانا کیهانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمدجواد هاشم زاده

9.

واکاوی نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتوی نظریه‌های ویتگنشتاین

صفحه 145-163
محمدرضا داورپناه؛ نرگس اورعی

10.

واگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش: حرکت از وحدت به کثرت

صفحه 164-180
سید مهدی طاهری

11.

مروری بر عوامل روان‌شناختی و نوع جست‌وجوی مؤثر بر اضافه‌بار انتخاب در نظام‌های بازیابی اطلاعات

صفحه 181-200
فهیمه منصوری؛ محسن نوکاریزی؛ رحمت الله فتاحی

12.

مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی

صفحه 201-220
داود حاصلی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ هاشم عطاپور؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

13.

مستندسازی دانش تجربی آب: رویکردی عملیاتی به فرآیند مدیریت دانش طرح‌های توسعه منابع آب

صفحه 242-261
ماندانا حیاتی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی

14.

شناخت رفتار برچسب‌‏زنی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در شبکه‏‌های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی

صفحه 262-288
شیوا یاری؛ مریم ناخدا

15.

سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آن

صفحه 289-308
گیسو گمرکی؛ حسن بهزادی

16.

فرهنگ خواندن مدارس ابتدایی سنندج: پژوهشی آمیخته

صفحه 309-329
سید مهدی حسینی؛ ساهره طاهری؛ ناصر شیربگی

17.

مقایسه اثربخشی کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری

صفحه 330-349
سمیه جعفری باقی آبادی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

18.

تعیین رابطه بازاریابی اجتماعی با فرهنگ مطالعه کاربران و مقایسه دیدگاه آنها با کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان لنجان

صفحه 350-372
میترا پشوتنی زاده؛ ملیحه سلیمیان؛ زینب ظفریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.