201.

تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ کافی کافی؛ ضیایی ضیایی؛ شباهنگ شباهنگ

202.

تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
سمیرا سادات طباطبایی؛ عارفه رزازی؛ امیرحسین خوشگفتارمنش؛ ناهید خدائیان؛ زهرا مهرابی؛ احسان عسگری؛ شیما فتحیان؛ فرشته رمضان زاده

203.

تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان؛ فتوت فتوت؛ حق نیا حق نیا

204.

تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج)

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
حسین مولوی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت

205.

تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
حسن فیضی؛ پرویز رضوانی مقدم

206.

تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
فایز رئیسی؛ فاطمه آقابابائی

207.

تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
فاطمه مسکینی ویشکائی؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ ناصر دوات گر

208.

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ کریمی کریمی؛ محمّدی محمّدی

209.

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

210.

تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت سرب، روی و کادمیم درخاک های حومه سپاهان شهر واقع در جنوب اصفهان

دوره 23، شماره 4، پاییز 1388
احد فعالیان؛ محمدی محمدی

211.

تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی؛ برخورداری برخورداری

212.

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیچ؛ علی گرجی

213.

تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق خشک ایران

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
علی اکبر سبزی پرور؛ مجتبی شادمانی

214.

تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یعقوب دین پژوه

215.

تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ سرمد سرمد

216.

تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم

217.

تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ نیشابوری نیشابوری؛ شرفاء شرفاء؛ لیاقت لیاقت

218.

تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه ی موردی: واحد میرزاکوچک خان در خوزستان)

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
احد فعالیان؛ لیاقت لیاقت؛ ناصری ناصری

219.

تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ محمدی محمدی؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ قهرمان قهرمان؛ افشار افشار

220.

تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ افیونی افیونی؛ جلالیان جلالیان؛ عباسپور عباسپور؛ دهقانی دهقانی

221.

تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
معصومه عسگری؛ محمدرضا مباشری؛ محمد طالعی؛ محسن قمری اصل؛ یوسف رضایی

222.

ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
احسان امینی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی

223.

تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
فاطمه نوروزی‌فرد؛ محمدحسن صالحی؛ حسین خادمی؛ علیرضا داوودیان‌دهکردی

224.

تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
ابوالفضل مساعدی؛ محمد قبائی سوق

225.

تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E. coli (حسگر زیستی))

دوره 23، شماره 1، بهار 1388
احد فعالیان

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.