شیوه نامه ها

     فرم ارزیابی نشریات جهت ورود به ISC : فایل PDF

     شاخص‌های سنجش معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی وزارت عتف: فایل PDF سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب