1.

اثر تغییر اقلیم بر تغییرات جهشی تبخیر- تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: شمال‌غرب ایران)

دوره 32، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 617-632
یعقوب دین پژوه؛ معصومه فروغی

2.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1225-1234
هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پزوه؛ سعید پوریوسف؛ سروین زمان زاد قویدل؛ بهاره صولتی

3.

بررسی توزیع بارش‌های روزانه با روش NRC (مطالعه موردی: تبریز، مراغه، ارومیه و مهاباد)

دوره 31، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1481-1496
فاطمه بانان فردوسی؛ یعقوب دین پژوه

4.

بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-138
صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه؛ صبا زینالی

5.

بسط منحنی‌های هاف برای پنج ایستگاه منتخب در شرق دریاچه ارومیه

دوره 32، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 1109-1123
ساینا وکیلی آذر؛ یعقوب دین پژوه

6.

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 534-545
سجاد عبداللهی اسدآبادی؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی

7.

تحلیل خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشک‌سالی

دوره 29، شماره 2، بهار 1394، صفحه 295-310
سید بهروز حسینی؛ یعقوب دین پژوه؛ جعفر نیکبخت

8.

یعقوب دین پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی

دوره 29، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 919-932
هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پژوه؛ محمد علی قربانی؛ مهدی ضرغامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.