1.

ارزیابی و مقایسه خصوصیات حسی، بافتی و رنگ خامه کم‌چرب با استفاده از تحلیل مولفه اصلی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 107-120
سید علی محمدی؛ محسن قدس روحانی؛ مسعود نجف نجفی؛ مرتضی کاشانی نژاد

2.

ارزیابی و مقایسه خصوصیات ماست چکیده تولید شده به روش فرآیند بدون آب‌گیری (wheyless) با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 543-563
مصطفی کاشانی نژاد؛ مسعود نجف نجفی؛ محسن قدس روحانی؛ مرتضی کاشانی نژاد

3.

بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389
محسن قدس روحانی؛ سید علی مرتضوی؛ مصطفی مظاهری تهرانی

4.

بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384
محسن قدس روحانی؛ سید علی مرتضوی؛ سید محمد علی رضوی؛ مصطفی مظاهری تهرانی

5.

تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390
حسن رشیدی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید محمد علی رضوی؛ محسن قدس روحانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.