1.

ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 225-238
نگار سیابی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان

2.

بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده‌های ماهواره TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 638-647
هادی غفوریان؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ کامران داوری

3.

بکارگیری زمین آمار مکانی-زمانی در پایش خشکسالی‌های شمال شرق ایران

دوره 33، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 779-793
مهسا سامتی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ فیروزه ریواز؛ بیژن قهرمان

4.

تأثیر دوره های بارندگی و شاخص SPI به عنوان شاخص تامین رطوبتی بر عملکرد جو دیم (مطالعه موردی شهرستان تبریز)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 210-221
مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنائی نژاد

5.

تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت-کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1126-1136
مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سید حسین ثنایی نژاد

6.

تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 80-89
مهری شاهدی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان

7.

تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد)

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1735-1748
محمد فشائی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ کامران داوری

8.

ترمیم داده‌های مفقود هواشناسی با روش‌های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 361-377
محبوبه فرزندی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.