1.

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 995-1001
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند

2.

ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362
قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو

3.

استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 443-452
ملکی ملکی؛ زند زند؛ میرهادی میرهادی

4.

بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 187-200
یدوی یدوی؛ زند زند؛ قلاوند قلاوند؛ آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی

5.

بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94
عباسی علی کمر عباسی علی کمر؛ حجازی حجازی؛ اکبری اکبری؛ محمد کافی؛ زند زند

6.

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 594-605
زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ پوربیگی پوربیگی؛ صوفی زاده صوفی زاده؛ بنا کاشانی بنا کاشانی؛ دستاران دستاران؛ خیامی خیامی؛ لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی

7.

تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314
صفاهانی صفاهانی؛ کامکار کامکار؛ زند زند؛ باقرانی باقرانی؛ باقری باقری

8.

تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 618-630
سیدهاشم موسوی؛ سید عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ اسکندر زند؛ عبدالمهدی بخشنده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.