1.

اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum))

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
محمد آرمین؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی

2.

ارزیابی اثر زمان کاربرد علف‌کش توتال (متسولفورون‌متیل 25 درصد+ سولفوسولفورون 75 درصد) بر برخی صفات اکوتیپ‌های جودره (Hordeum spontaneum K. Koch) ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 373-384
سعید محمدی؛ مهدی راستگو؛ محمد علی باغستانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ ابراهیم ایزدی دربندی

3.

ارزیابی کارآیی علف‌کش مایستر- ادی (فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف‌های ‌هرز مختلف مزارع ذرت دانه‌ای کرج، جیرفت و فارس

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-324
محمدعلی باغستانی؛ ابراهیم ممنوعی؛ فرخ‌الدین قزلی؛ اسکندر زند؛ فرید لطفی‌ماوی

4.

بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
رضا ولی اله پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمدعلی باغستانی؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط

5.

بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-47
ابراهیم ممنوعی؛ محمد علی باغستانی

6.

بررسی تأثیر مدیریت شیمیایی بر جمعیت علف‌های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد سیر (Allium Sativum L.) در استان مازندران

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 558-567
سبحان محضری؛ محمد علی باغستانی

7.

بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

دوره 24، شماره 4، زمستان 1389
محمد تقی آل ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی

8.

بررسی کارآیی برخی علف‌کش‌های جدید‌ در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای (Zea mays) در جیرفت

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 508-516
ابراهیم ممنوعی؛ محمد علی باغستانی

9.

بررسی کارایی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در جیرفت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-219
ابراهیم ممنوعی؛ محمدعلی باغستانی

10.

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فاطمه دستاران؛ علیرضا عطری؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ محمدمهدی خیامی؛ مریم پوربیگ

11.

بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

دوره 23، شماره 2، زمستان 1388
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ رضا پورآذر؛ پیمان ثابتی؛ فخرالدین قزلی؛ محمدمهدی خیامی؛ عارفه رزازی

12.

بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390
محمد تقی آل ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ استیو ویل کاکسون؛ محمد علی باغستانی؛ رضا قربانی

13.

بررسی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف‌هرز کاتوس‌ (Cynanchum acutum) در استان قزوین

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 387-392
فریبا میقانی؛ محمد میروکیلی؛ پرویز شیمی؛ محمد علی باغستانی

14.

تعیین ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399
ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد علی باغستانی؛ محمد حسن زاده

15.

توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 302-312
علیرضا یوسفی؛ مهدی راستگو؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی

16.

دوره پس‌رسی بذر و الگوی رویش علف‌های هرز گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در شرایط دیم لرستان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-398
سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمدعلی باغستانی

17.

شدت حضور علف‌های هرز باریک‌برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-243
سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمدعلی باغستانی

18.

عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 243-251
محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند؛ امید لطفی فر؛ علیرضا عطری؛ سمانه متقی

19.

مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 44-54
رقیه مجد؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ محمدعلی باغستانی؛ غلامعلی ناطقی

20.

مطالعه کارآیی علف‌کش پیش‌آمیخته بروموکسینیل+توفوردی برای کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) کشور

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 485-499
مهدی مین باشی معینی؛ محمدحسن هادیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ مژگان ویسی؛ محمد جمالیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.