1.

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 270-278
داود کریمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دادپسند؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مونز ساندو لوند

2.

برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش مطالعات ارتباطی کل ژنومی با شبیه سازی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 191-198
مرتضی بیطرف ثانی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نِژاد؛ محمد مهدی شریعتی

3.

بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 96-103
محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مهدی شریعتی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392
رضا ولی زاده؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ غلام داشاب؛ داوود علی ساقی؛ مریم قلی زاده

5.

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390
محبوبه سموزاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ عبدالجلیل غیادی؛ شاهرخ قوتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.