1.

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی (Hordeum vulgare L.) بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ریزوم پیچک (Convolvulus arvensis L.)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-101
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ عصمت رحمتی قلعه علیخانی

2.

اثر رقابت اندام‌های هوایی و زیر زمینی علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر رشد و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 389-398
عادل مدحج

3.

ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) با علف‌های هرز در مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-287
عادل مدحج؛ علی کیهانی

4.

بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه سلمه‌تره (Chenopodium album L.)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 234-241
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ سیدرضا علوی نیا

5.

بررسی اثر دگرآسیبی عصارۀ آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 482-489
عادل رفعت جو؛ عادل مدحج

6.

کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 511-520
عادل مدحج؛ حسین ثابت زنگنه

7.

کنترل شیمیایی علف‌های هرز پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در شرایط محیطی رامهرمز

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 409-417
عادل مدحج؛ هادی زارع زاده؛ روزبه فرهودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.