1.

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی (Hordeum vulgare L.) بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ریزوم پیچک (Convolvulus arvensis L.)

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 91-101
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ عصمت رحمتی قلعه علیخانی

2.

اثر رقابت اندام‌های هوایی و زیر زمینی علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر رشد و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum)

دوره 35، شماره 3، آبان 1400، صفحه 389-398
عادل مدحج

3.

ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) با علف‌های هرز در مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 279-287
عادل مدحج؛ علی کیهانی

4.

بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاهچه سلمه‌تره (Chenopodium album L.)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 234-241
روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ سیدرضا علوی نیا

5.

بررسی اثر دگرآسیبی عصارۀ آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 482-489
عادل رفعت جو؛ عادل مدحج

6.

کنترل شیمیایی علفهای هرز اسفناج(Spinacia oleracea)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 511-520
عادل مدحج؛ حسین ثابت زنگنه

7.

کنترل شیمیایی علف‌های هرز پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در شرایط محیطی رامهرمز

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 409-417
عادل مدحج؛ هادی زارع زاده؛ روزبه فرهودی

8.

(مقاله کوتاه پژوهشی) اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ گندم در شرایط اقلیمی شوشتر

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 509-512
فرج سعدی ال کثیر؛ عادل مدحج؛ روزبه فرهودی

9.

(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی تاثیر عصاره آبی گندم (Triticum aestivum) بر جوانه زنی، رشد رویشی، تخریب غشا سلولی، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 147-150
روزبه فرهودی؛ ندا کورش نژاد؛ عادل مدحج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب