1.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-30
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

2.

بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 89-106
محمدتقی فخلعی؛ بشری عبدخدایی

3.

بازخوانی حکم فقهی شرکت در نماز جماعت مخالفان و اقتدا به آنان با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 137-158
سید مهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ اکبر احمدپور

4.

بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-164
محمد تقی فخلعی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله

5.

بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

6.

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391
بی بی رحیمه ابراهیمی؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی؛ سعید محسنی

7.

بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-141
علی کشاورز؛ محمدتقی فخلعی

8.

بررسی خبر واحد در فقه ابن‌ادریس

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-57
داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی

9.

بررسی شرط معاصرت سیرۀ عقلا با عصر معصومان

دوره 42، شماره 2، زمستان 1389
محمدتقی فخلعی؛ مجتبی ولی اللّهی

10.

بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدۀ لاضرر

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 124-105
محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی

11.

بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی

12.

بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-28
بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری

13.

پژوهشی دربارۀ نقشِ اجتهاد

دوره 41، شماره 1، بهار 1388
سیدجعفر علوی گنابادی؛ محمدتقی فخلعی

14.

پژوهشی در چیستی سیرۀ عقلا و نسبت آن با حکم عقل

دوره 42، شماره 1، بهار 1389
محمدتقی فخلعی

15.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391
فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

16.

پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن

دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-78
زهرا سادات احمدی سلیمانی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

17.

پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-132
محمدتقی فخلعی؛ احسان علی اکبری بابوکانی

18.

تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2
مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی

19.

تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390
مهدی شعبانی؛ محمّدتقی فخلعی

20.

خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-51
حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری

21.

خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-21
عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

22.

درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-120
عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری

23.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی

24.

مبانی و احکام فقهی محیط زیست

دوره 38، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 31-66
احسان تاریمرادی؛ محمد تقی فخلعی

25.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، بهار 1391
محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.