1.

تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا)

دوره 0، سال دهم، شماره2، اسفند 1392، صفحه 149-170
ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه بزرگی

2.

رابطه حکمرانی با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده

دوره 0، سال نهم، شماره2، اسفند 1391
ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله پورجوان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب