1.

بررسی عوامل تسهیلگر در پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 142-165
سلیمان شفیعی؛ محسن جعفری

2.

مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 129-152
سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

3.

مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 5-23
سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

4.

منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 5-22
امین زارع؛ سلیمان شفیعی؛ محمود مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب