1.

اثرفسیلهای قاره‌ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور

دوره 5، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 46-60
داوود دهنوی؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ فرزین قائمی

2.

بررسی ریز رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی سازند قم در منطقه چنار (شمال غرب کاشان)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1388
الهام بهفروزی؛ امرالله صفری؛ حسین وزیری مقدم

3.

رخساره‌ها، محیط رسوبی و مدل رسوب‌گذاری سازند قم در شمال آباده (حوضه پیش کمان سنندج ـ سیرجان)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400
ابراهیم محمدی؛ حامد عامری

4.

زیست چینه نگاری سازند آسماری در میدان نفتی گچساران، جنوب غرب ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 239-251
نرگس منجزی؛ بهزاد سعیدی رضوی

5.

زیست چینه نگاری سازند قم در ناحیه چنار (شمال غرب کاشان) بر اساس روزن‌داران و تطابق آن با برخی از نقاط ایران مرکزی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 31-40
الهام بهفروزی؛ امرالله صفری؛ حسین وزیری مقدم

6.

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب فیروزآباد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1389
بهناز کلنات؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری

7.

زیست چینه‌ نگاری و دیرینه بوم ‌شناسی سازند آسماری در شمال غرب روستای دریس، غرب استان فارس

دوره 10، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 173-192
سمیر اخزری؛ علی صیرفیان؛ حسین وزیری مقدم

8.

سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی سنگهای آتشفشانی ترشیری سلم‌ آباد (جنوب شرق سربیشه)، شرق ایران

دوره 6، شماره 2، دی 1393، صفحه 217-234
معصومه گودرزی؛ سید سعید محمدی؛ محمد حسین زرین کوب

9.

فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان)

دوره 9، شماره 2، آبان 1396، صفحه 375-395
قدرت ترابی؛ غلام حسین نظری

10.

مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس

دوره 7، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 107-124
بهناز کلنات؛ حسین وزیری مقدم؛ محمد وحیدی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب