1.

احراز رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)

دوره 27، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 165-202
محسن شمس الهی

2.

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 99-115
محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی

3.

بررسی حقوق دارندگان سگ‌های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویۀ قضایی

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 105-87
مهدیه لطیف زاده؛ حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری

4.

بررسی فقهی‌حقوقی مسئولیت مدنی ربات

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 190-171
حمزه نظرپور؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی

5.

تحلیل اقتصادی حقوق و احیاء اندیشه تقصیر در نظام جبران خسارت با تاکید بر رویه قضایی آمریکا

دوره 20، شماره 4، مهر 1392
مهدی شهابی؛ آزاده مسعودی پور

6.

تحلیل حقوقی و اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار

دوره 26، شماره 16، دی 1398، صفحه 145-168
محسن شمس الهی

7.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق

دوره 27، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 241-261
مرتضی شهبازی نیا؛ منصور عشق پور؛ ابراهیم تقی زاده

8.

نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391
علیرضا انتظاری؛ سید مصطفی محقق داماد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب