1.

بازنمایی شیوه های گفتار روایی در رمان پایداری فلسطین (بررسی موردی: رمان «الطنطوریه» از رضوی عاشور)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 231-251
نسرین عباسی؛ صلاح الدین عبدی

2.

بررسی عنصرزاویه دید در رمان پلنگ‌های کوهستان بر اساس الگوی روایت‌شناسی ژرارژنت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 191-212
مریم گلشن؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سیدجعفر حمیدی

3.

بررسی فراداستان در آوازهای مالدورور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 139-156
حسن زختاره

4.

بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392
حسین ناظری؛ راضیه خسروی

5.

تداخل سطوح روایی

دوره 47، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 1-26
سمیرا بامشکی

6.

روایت شناسی داستان کوتاه «ید فی القبر» غسان کنفانی بر اساس نظریة ژرار ژنت

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-17
سمانه نوروزی؛ یحیی معروف

7.

کارکرد نحو روایی داستان کوتاه «کرامة زوجتی» عبدالقدوس (بر اساس الگوی ساختار روایی تودورف)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 112-126
علی اکبر محسنی؛ شیوا صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب