آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها1,873
تعداد مقالات19,713
تعداد مشاهده مقاله11,877,487
تعداد دریافت فایل اصل مقاله7,624,390

1.

آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 211-232
زهرا نصراللهی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

2.

اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391
محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی

3.

اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا

دوره 25، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 201-218
هاتف حاضری؛ ناصر سیف الهی

4.

ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی

دوره 21، شماره 7، دی 1393
مجید دشتبان؛ امیر جباری

5.

ارزیابی نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی در تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-184
بلقیس باورصاد؛ شادی جلدانی؛ حسین قزلباش

6.

بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک

دوره 22، شماره 9، دی 1394، صفحه 95-130
فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

7.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در آموزش‌وپرورش

دوره 14، شماره 2 پاییز و زمستان 1401، اسفند 1401، صفحه 205-228
امیر رفسنجانی؛ محمود قربانی؛ الهام فریبرزی

8.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392
ابوالفضل شاه آبادی

9.

بررسی تأثیر نظریه‌های مکان‌یابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکت‌های سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات)

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-30
محدثه داوری ترشیزی؛ محمد قربانی؛ محمود دانشور کاخکی

10.

بررسی رابطه اجزاء سرمایه فکری با محرک های نوآوری سازمانی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 57-74
محمد محمودی میمند؛ آمنه کیارزم

11.

تأثیر نقش میانجی‌گری پایداری سرمایه انسانی بر رابطه بین افزایش ساعات کار و مسئولیت‌پذیری کارکنان

دوره 10، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 61-82
الناز نجاتی کریم آباد؛ میرعلی سید نقوی

12.

تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب)

دوره 25، شماره 16، آبان 1397، صفحه 201-224
عباسعلی لطفی؛ شیوا جلایر لایین

13.

تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
دکتر وحید قاسمی؛ مهری کاظمی

14.

رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

دوره 22، شماره 9، دی 1394، صفحه 223-245
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

15.

سرمایه ی اجتماعی و رفتارِ پرخطر: مطالعه ی موردیِ دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان

دوره 0، سال نهم، شماره1، شهریور 1391
دکتر داریوش بوستانی

16.

فرضیه زندگی مسکوت و نظریه فیلتر در صنعت بانکداری ایران

دوره 28، بهار و تابستان 1400، شهریور 1400، صفحه 137-160
زهرا شیرزور علی ابادی؛ سکینه اسلامی گیسکی

17.

منابع طبیعی و توسعه: تحلیل پانلی شناسایی کانال‌های اجتماعی انتقالی

دوره 19، شماره 3، مهر 1401، صفحه 238-201
علی سالار

18.

نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران)

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 138-157
فرج اله رحیمی؛ عباسعلی حاجی کریمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب