1.

آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

دوره 20، شماره 5، بهار 1392، صفحه 211-232
زهرا نصراللهی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

2.

اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

دوره 19، شماره 3، زمستان 1391
محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی

3.

اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا

دوره 25، شماره 15، بهار 1397، صفحه 201-218
هاتف حاضری؛ ناصر سیف الهی

4.

ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی

دوره 21، شماره 7، زمستان 1393
مجید دشتبان؛ امیر جباری

5.

بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک

دوره 22، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 95-130
فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

6.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

دوره 20، شماره 5، بهار 1392
ابوالفضل شاه آبادی

7.

بررسی تأثیر نظریه‌های مکان‌یابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکت‌های سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-30
محدثه داوری ترشیزی؛ محمد قربانی؛ محمود دانشور کاخکی

8.

بررسی رابطه اجزاء سرمایه فکری با محرک های نوآوری سازمانی

دوره 7، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 57-74
محمد محمودی میمند؛ آمنه کیارزم

9.

تأثیر نقش میانجی‌گری پایداری سرمایه انسانی بر رابطه بین افزایش ساعات کار و مسئولیت‌پذیری کارکنان

دوره 10، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 61-82
الناز نجاتی کریم آباد؛ میرعلی سید نقوی

10.

تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب)

دوره 25، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 201-224
عباسعلی لطفی؛ شیوا جلایر لایین

11.

تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی

دوره 02، سال پنجم، شماره1، بهار و تابستان 1387
دکتر وحید قاسمی؛ مهری کاظمی

12.

رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

دوره 22، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 223-245
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

13.

سرمایه ی اجتماعی و رفتارِ پرخطر: مطالعه ی موردیِ دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان

دوره 0، سال نهم، شماره1، بهار و تابستان 1391
دکتر داریوش بوستانی

14.

نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 138-157
فرج اله رحیمی؛ عباسعلی حاجی کریمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.