26.

تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 441-451
فاطمه امیری فارسانی؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایتی ضمیر

27.

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص‌های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-370
هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ رضا خراسانی؛ محمود شور

28.

دوره بحرانی رقابت علف‌های‌هرز در گیاه زراعی عدس (Lens culinaris Medic) در شرایط ‌آب‌و‌هوایی کرمانشاه

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 10-26
شایسته طاهرآبادی؛ مختار قبادی؛ پژمان اله مرادی

29.

شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 667-673
مینا صالحی؛ قدرت اله سعیدی

30.

مطالعة اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصلاح‌شدة نخود آرمان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391
رحیم بیات؛ سیدحسین صباغ‌پور؛ علی حاتمی؛ علی‌ اشرف مهرابی

31.

مطالعه اثر بسترهای آلی کشت بر اجزای عملکرد و کیفیت و کمیت اسانس در چند اکوتیپ مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 349-361
خدایار همتی؛ بختیار اردوان پور؛ مینا غزاییان؛ وحید اکبرپور

32.

مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 492-501
هادی پیرسته انوشه؛ یحیی امام؛ فاطمه جمالی رامین

33.

مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 92-100
نرجس مشفقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی

34.

مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 641-648
نرجس مشفقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی

35.

واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 203-216
الیاس آرزمجو؛ محمدعلی بهدانی؛ سهراب محمودی؛ بهزاد صادق زاده

36.

واکنش عملکرد ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به کاربرد فسفر وشاخص‌های کارایی آن

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 477-488
کامران میرزاشاهی؛ منصور معیری؛ فریدون نورقلی پور

37.

واکنش لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 175-185
پریسا ناظری؛ علی کاشانی؛ کاظم خاوازی؛ محمدرضا اردکانی؛ مجتبی میرآخوری؛ محمدمهدی پورسیاه بیدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.