1.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1247-1259
مصطفی رضایی زمان؛ سعید مرید؛ مجید دلاور

2.

بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

دوره 28، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 836-845
مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضائی

3.

پایش و پیش‌بینی حدی دما و تاثیر آن بر روی کشاورزی مطالعه موردی: توت فرنگی استان کردستان

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 199-212
سامان فشخورانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

4.

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1284-1297
مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی

5.

عدم قطعیت روش‌های ریزمقیاس نمایی در تخمین جریان آتی حوضه آبریز قره‌سو تحت اثر تغییر اقلیم

دوره 31، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 1575-1586
محمدرضا گودرزی؛ علیرضا فرجی؛ مهدی کماسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.