1.

اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک ورزی

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 499-512
احمد قاسمی؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری؛ حمیدرضا فنایی

2.

استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار

دوره 1، شماره 1، 1390
مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری

3.

بررسی عوامل کاری تیغه‌های روتوتیلر درعملیات خاک ورزی باغات و شالیزارها

دوره 1، شماره 1، 1390
رضا طباطبایی کلور؛ غفار کیانی

4.

پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج

دوره 30، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 313-320
مهدی مجاب؛ مجتبی حسینی؛ سید وحید اسلامی

5.

پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 372-382
مریم السادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی

6.

پیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک‌ورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS)

دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-398
رضا صدقی؛ یوسف عباسپور گیلانده

7.

تأثیر خاک‌ورزی حفاظتی بر برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول در تناوب گندم- ماشک در منطقه سردسیر دیم

دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 451-467
ایرج اسکندری؛ ولی فیضی اصل

8.

تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 74-82
مریم السادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی

9.

طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه

دوره 1، شماره 2، 1390
محمد عسکری؛ سید محمدحسن کماریزاده؛ نعمت نوبخت

10.

کشاورزی حفاظتی و تأثیر آن بر هیدرولیک روش‌های آبیاری سطحی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 81-88
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب