1.

اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت‌فرنگی رقم پاروس

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-60
علی اکبر شکوهیان؛ شهریار عینی زاده

2.

ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-98
رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی

3.

بررسی اثر جیبرلیک‌اسید و طیف‌های مختلف نور LED بر کیفیت نشاءCyclamen persicum Mill.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400
بدری غلامیان دهکردی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره

4.

تأثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 697-706
صدیقه فرحبخش؛ احمد نظامی؛ محمد خواجه حسینی

5.

تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 457-468
مریم زارع؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده

6.

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و پراکسید هیدروژن بر پارامترهای رشدی و فتوسنتزی در آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
مریم کمالی؛ مرتضی گلدانی؛ اکرم فرزانه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.