1.

ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبیه‌سازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)، مطالعه موردی: حوضه آبخیز یلفان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-74
مرضیه رسولی؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ علی رضا ایلدرمی

2.

ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی همزمان رواناب رودخانه، تبخیر و تعرق واقعی و عملکرد محصولات کشاورزی: مطالعه موردی، حوضه زرینه رود

دوره 28، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 876-889
حجت احمدزاده؛ سعید مرید؛ مجید دلاور

3.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1225-1234
هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پزوه؛ سعید پوریوسف؛ سروین زمان زاد قویدل؛ بهاره صولتی

4.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1203-1291
بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی

5.

بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

دوره 30، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1584-1594
فرید فیض اله پور؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی؛ محمدنبی غیبی؛ رجب چوگان

6.

بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 93-105
ابوالفضل ربانی؛ ندا محسنی؛ سید رضا حسین زاده

7.

توزیع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسایش سطحی در شدت‌های مختلف باران و درجات شیب

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 216-229
علی رضا واعظی؛ مهدی عبادی

8.

ساخت و ارزیابی ماشین خاک‌ورزی مخزنی برای کاهش رواناب مزارع دارای سامانه آبیاری بارانی

دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 312-321
محمدعلی رستمی

9.

لزوم ‌بازگشت‌پذیر ساختن سیستم‌های زهکشی شهری تحت شرایط غیر قطعی آینده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-66
نگین بینش؛ محمد حسین نیک سخن؛ امین سارنگ

10.

مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-94
نگین بینش؛ محمد حسین نیک سخن؛ امین سارنگ


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.