1.

تعیین کانال‌های مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران با استفاده از شبیه‌سازی مدل DSGE بیزین مبتنی بر قاعده تیلور

دوره 28، پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 33-66
عبدالحمید خسروی؛ حسین مرزبان؛ جعفر قادری؛ پرویز رستم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب