جهان, محسن, امیری, محمد بهزاد, اقحوانی شجری, مهسا, تهامی, محمد کاظم. (1392). بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(2), 337-356. doi: 10.22067/gsc.v11i2.26149
محسن جهان; محمد بهزاد امیری; مهسا اقحوانی شجری; محمد کاظم تهامی. "بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 11, 2, 1392, 337-356. doi: 10.22067/gsc.v11i2.26149
جهان, محسن, امیری, محمد بهزاد, اقحوانی شجری, مهسا, تهامی, محمد کاظم. (1392). 'بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(2), pp. 337-356. doi: 10.22067/gsc.v11i2.26149
جهان, محسن, امیری, محمد بهزاد, اقحوانی شجری, مهسا, تهامی, محمد کاظم. بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1392; 11(2): 337-356. doi: 10.22067/gsc.v11i2.26149


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.